OVER ONS



Wie zijn wij?


In de brief van Paulus aan Korinthe schrijft hij over de liefde. Hij eindigt met: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’.

Waarom geloof? Geloven komt neer op vertrouwen en op overgave. Durf jij het aan om met heel je hart en je leven in Gods handen te leggen? Al je twijfels en je vragen opzij te leggen?


Waarom hoop? De hoop binnen het christelijk geloof is stevig gebaseerd op de komst, de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Er is leven na de dood en Jezus heeft ons beloofd dat er straks een nieuwe wereld komt, waarbij pijn en lijden tot het verleden behoort.

Waarom liefde? Paulus zegt dat liefde de grootste is van alle drie. Zonder liefde is er niets. De komst van Jezus heeft alles met liefde te maken. In Jezus zien we Gods liefde werkelijkheid worden. Jezus is niet een symbool van liefde maar komt uit echte liefde, geeft echte liefde en maakt echte liefde tussen mensen mogelijk.


Daarom, Geloof, Hoop en Liefde….




Geschiedenis


Zondag 4 maart 2007 is de eerste kerkdienst gehouden van de Chinese kerk in Ypenburg. Plaats van handeling was het gebouw van de Notenkraker-school en de gemeenschappelijke ruimte aan de Eksterhof 2.


Om 10:00 uur kwamen de gelovigen bijeen. Voor de kinderen was er een nevenactie. Het geheel stond onder leiding van dominee Hans Wulffraat. De belangstelling was meteen al groot. 

 

De kerk voorziet duidelijk in een behoefte. De Chinese kerk op Ypenburg werd meteen al drukbezocht.